نخستين زن محجبه پارلمان انگليس در اولين سخنراني خود ابراز اميدواري کرد که در آينده شاهد زنان محجبه بيشتري در پارلمان باشد.به گزارش مهر به نقل از ورد بولتن نوشت: سميه کريم مسلمان پاکستاني الاصل مقيم بريتانيا که در انتخابات اخير پارلماني انگليس وارد پارلمان شد نخستين سخنراني خود را ايراد کرد.کريم در گفتگو با خبرگزاري آناتولي ترکيه گفت: اين سخنراني کاملا تجربه فراموش نشدني بود و من نماينده زنان مسلمان جهان هستم.وي با تاکيد بر اينکه زنان مسلمان زيادي در بريتانيا زندگي مي کنند، خاطر نشان کرد: من اميدوارم زنان بيشتري را با حجاب و روسري در پارلمان بريتانيا ببينيم که اين موفقيتي بزرگ خواهد بود.